MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: Sayaç Çekilemedi

  GÜNCEL YAZILAR


Yabancıların Çalışma İzin Değerlendirme Kriterlerinde Değişiklik Şart! (14.06.2024)

2023 yılında çalışma izni aldığımız yabancılarla brüt 26.829 TL (2 asgari ücret) üzerinden sözleşme yaptık. 2024 yılındaki...
ayrıntılar için tıklayın

İşyeri Devri ve İşçilik Alacağı (14.06.2024)

İşyeri devri çalışanlar için kuşkusuz bir kaygı kaynağı olmaktadır. İşyerini devreden işveren işçilerin kıdem tazminatı...
ayrıntılar için tıklayın

Genel Sağlık Sigortası’nda Bilinmesi Gerekenler (14.06.2024)

2006-2008 yılları arasında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu ile tüm sosyal sigorta kurumları (SSK, Bağ-Kur, Emekli...
ayrıntılar için tıklayın

Meslek Hastalığına Dikkat! (14.06.2024)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14’üncü maddesinde “Meslek Hastalığı” hüküm altına...
ayrıntılar için tıklayın

Kısa Çalışma Uygulamasında Neler Değişti? (14.06.2024)

Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle iş yerinde işten çıkarma...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Dünya Halleri – 14 (13.06.2024)

Yeni Vergi Reform Paketi Yolda: Entelektüel bir sorunsal olmaktan çıkan iklim ve çevre konusundaki duyarlılık insanları...
ayrıntılar için tıklayın

Konkordato ve Değersiz Alacak Hususlarının Vergisel Durumu (13.06.2024)

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meşhur 2 alışveriş merkezinin konkordatoya başvurduğu haberleri basına yansıdı...
ayrıntılar için tıklayın

İhracatçıları Ilgilendiren Önemli Değişiklikler (13.06.2024)

Ülke ekonomimizde yaşanan dolarizasyonun azaltılması amacıyla alınan tedbirlerden bir tanesi olan “Firmaların Yurt Dışı...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Uygulamalarında Yasaklar (13.06.2024)

İş ortamının güven içinde olması müteşebbislerin, vergi mükelleflerinin normal faaliyetlerini engelsiz sürdürebilmeleri...
ayrıntılar için tıklayın

Önümüzdeki Perşembe ve Cuma’ya Dikkat (13.06.2024)

Önümüzdeki Cumartesi Kurban Bayramı’nın arifesi... Öncelikle tüm okurlarımızın bayramlarını peşinen kutlayalım...
ayrıntılar için tıklayın

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma Nasıl Kanıtlanır? (12.06.2024)

Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı...
ayrıntılar için tıklayın

Örtülü Kâr Dağıtımına Farklı Bir Uygulama (12.06.2024)

Bugün oldukça teknik ancak birçok işletmede karşılaşılabilecek bir konuda yazacağım; örtülü kazanç dağıtımı...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Düzenleme Vergi Mükellefleri İçin Ne Anlama Geliyor? (11.06.2024)

1 Haziran 2024’den itibaren kişisel veri­ler, kişinin rızası olmaksızın yurt dışı­na aktarılmaya başlandı...
ayrıntılar için tıklayın

Tapu’da Devirlerin Gerçek Değerden Yapılması ‘Vergi’yi Nasıl Etkileyecek? (11.06.2024)

Son dönemde, tapu devirlerinin belediye rayici (emlak vergisi değeri) üzerinden yapılması, ciddi vergi ve tapu harcı...
ayrıntılar için tıklayın

Faiz veya Zamda Hata ve Düzeltme (11.06.2024)

Hemen her hukuk dalı, kendi açısından “hata” kavramına yer vermiştir. Hata, ceza hukukunda suçun unsurlarına bağlı olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Doğum Yapan İşçinin Yarım Çalışma Hakkı Var! (11.06.2024)

Çalışma hayatında kadınların daha fazla yer bulabilmesi ve aynı zamanda da doğum nedeniyle iş yaşamından kopmamalarının....
ayrıntılar için tıklayın

Hızlı Yaşlanmayla Sağlık Harcamaları Yüzde 95 Arttı (10.06.2024)

Yüzde 10.2 oranını aşan 65 yaş ve üzeri nüfusuyla artık yaşlı bir ülke konumuna gelen Türkiye’de, SGK’nın genel sağlık...
ayrıntılar için tıklayın

E-Faturalara Özel Usulsüzlük Cezası (10.06.2024)

Son günlerde şirketlerden, düzenledikleri elektronik faturaları, fatura üzerinde yazılı tarihten aslında daha geç...
ayrıntılar için tıklayın

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Üst Hukuk Normlarına Aykırı Mı? (10.06.2024)

Bilindiği üzere, kamu sektöründe tasarruf tedbirlerine ilişkin olarak 17.05.2024 tarihinde 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı...
ayrıntılar için tıklayın

Sahte İşyerleriyle Yapılan Mücadele Yeterli Mi? (07.06.2024)

Sosyal Güvenlik Denetmenlerince yapılan açıklamalara göre 2023 yılında 20.411 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı, 85.433...
ayrıntılar için tıklayın

Maliye Kanuni Süresinden Sonra Düzenlenen Faturaların Peşinde! (07.06.2024)

Son günlerde vergi daireleri tarafından bazı mükelleflere düzenledikleri faturalara ilişkin izahat talepli yazılar tebliğ...
ayrıntılar için tıklayın

Yıllık İzin Uygulamasında İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri (07.06.2024)

İşçi ve işverenlerin çalışma mevzuatından kaynaklanan pek çok hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Dinlenme hakkı da...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sözleşmesi Yazılı Yapılmak Zorunda Mı? (07.06.2024)

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi...
ayrıntılar için tıklayın

Bakan Vedat Işıkhan, Çalışan Annelere 325 Euro Desteğin Ayrıntılarını Açıkladı (06.06.2024)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB)...
ayrıntılar için tıklayın

Muafiyet, İstisna, Yeniden Değerleme, Zarar Mahsubu ve Benzeri Hükümlerde YMM Tasdik Raporu İbraz Yükümlülüğü (06.06.2024)

Muafiyet, İstisna, Yeniden Değerleme, Zarar Mahsubu ve Benzeri Hükümlerde YMM Tasdik Raporu İbraz Yükümlülüğü Normal...
ayrıntılar için tıklayın

Şirketlerin Sermayelerini Asgari Miktarlara Yükseltme Süreleri (06.06.2024)

Bilindiği üzere; anonim şirketlerin sermayelerine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 332. maddesinde...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Artırım Zorunluluğu (06.06.2024)

Her yıl Eylül veya Ekim yazılarımdan birinde “sermayeyi gözden geçirme gereği” gibi başlıklarla, izleyen yıl vergi...
ayrıntılar için tıklayın

İflasın Ertelenmesi Halinde SGK Prim Borcu ve Üst Düzey Yöneticinin Sorumluluğu (05.06.2024)

Üst düzey şirket sorumlularının Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarından dolayı sorumlulukları konusu 5510 sayılı Kanun’un...
ayrıntılar için tıklayın

Kurum Ortaklardan Alınan Faizsiz Borçlarda Olası Vergi Konuları (05.06.2024)

Bu köşede 22 Mayıs günü yayınlanan makalede, gerçek kişi ortaklardan sağlanan faizsiz borçlanmada, ortak tarafından beyan...
ayrıntılar için tıklayın

Maliye Sürekli Zarar Eden Şirketin Kapısını Çalacak! Yeni Vergi Düzenlemeleri Yolda (04.06.2024)

Maliye Bakanlığı, uzun yıllardır çalışmalarda bulunmasına karşın sürekli zarar beyan eden mükelleflerin kapısını çalmaya...
ayrıntılar için tıklayın

Derneklerde Sigortalı Sayılıp Sayılmama Ayırımına Dikkat! (04.06.2024)

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 13. maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve...
ayrıntılar için tıklayın

Gayrimenkulde Yeni Vergi Düzenlemelerine Hazır Mıyız? (04.06.2024)

Bu hafta veya en geç bayram öncesi TBMM’ye sunulması beklenen yeni Torba Yasa Teklifi'nin bayram sonrası görüşülerek...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Artırım Zorunluluğu (04.06.2024)

Her yıl Eylül veya Ekim yazılarımdan birinde “sermayeyi gözden geçirme gereği” gibi başlıklarla, izleyen yıl vergi...
ayrıntılar için tıklayın

7511 Sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler (03.06.2024)

23.05.2024 tarih ve 7511 Sayılı “Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (7511 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

Torba Yasadaki Yeni Düzenlemeler Gayrimenkul Sektörünü Şok Etti! (03.06.2024)

Evet, bu hafta veya en geç bayram öncesi TBMM’ye sunulması beklenen yeni Torba Yasa Teklifi’nde, hemen her sektörle....
ayrıntılar için tıklayın

Varlık Barışı Vergi İadelerinde Sorunlar (03.06.2024)

Değerli okurlar bildiğiniz üzere son Varlık Barışı Kanununda, yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’ye getirip...
ayrıntılar için tıklayın

Yabancı Çalışanlar İçin Seçilemeyen Eksik Gün Nedenleri (31.05.2024)

Sosyal güvenlik mevzuatında eksik gün nedenleri TC uyruklu çalışanlar ve yabancı çalışanlar için herhangi bir ayırım...
ayrıntılar için tıklayın

Fazla Çalışmada 270 Saat Sınırı (31.05.2024)

İşçi ve işveren arasında en fazla anlaşmazlık yaşanan ve yargıya intikal eden konuların başında fazla çalışma (fazla mesai)..
ayrıntılar için tıklayın

Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası Açacak Sigortalılar Dikkat! (31.05.2024)

25.10.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanun'u, 5521 sayılı Kanunu yürürlükten...
ayrıntılar için tıklayın

İşverenler SGK Eksik Gün Bildirim Yükümlülüğü Ve Risklerinin Farkında Mı? (31.05.2024)

Sosyal güvenlikte kayıt dışılık; çalışanların tamamen sigortasız çalıştırılmaları veya daha düşük bir ücret seviyesinden...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir? (31.05.2024)

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortal...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırım Fonları Kâr Paylarında Vergi Tevkifat Oranı Değişikliği (30.05.2024)

Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 75. maddesinin 2’nci fıkrasının 1 nolu bendindeki parantez içi hüküm...
ayrıntılar için tıklayın

İstanbul Vergi Merkezi ve Sağlık Hakkı (30.05.2024)

“Vergiler, gerek ekonomi ve ticaret içindeki yeri, gerekse hemen her insanı ilgilendirmesi sebebiyle geniş, önemli...
ayrıntılar için tıklayın

Kadın İstihdam Eden İşverenlere Yönelik Sağlanan Destek (29.05.2024)

Avrupa Birliği Fonu’ndan sağlanan kaynakla kadın istihdam eden işverenlere İŞKUR tarafından üç ay süreyle aylık 25 bin TL...
ayrıntılar için tıklayın

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki (29.05.2024)

31.12.2025 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanma (29.05.2024)

Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı’nın da dâhil edilmesi ile birlikte yapılan değişikliklerle önceki teşkilat yapısı...
ayrıntılar için tıklayın

Küresel Asgari Vergi Sadece “Sen Vergilendirmezsen Ben Vergilendiririm” Mi? (28.05.2024)

Hasılatı 750 milyon euronun üzerinde olan çok uluslu şirketler için kabul edilen küresel asgari kurumlar vergisinin çıkış...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Yargısı Açısından 9. Yargı Paketi (28.05.2024)

Önceki yazımda, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen 9. Yargı Paketi ile İdari Yargılama Usulünde...
ayrıntılar için tıklayın

İş Yeri Devri (28.05.2024)

Çalışanlar işlerini, görevlerini iş yerinde veya gösterdiği yerde yapabildiği gibi uzaktan/evden de çalışabilmektedir...
ayrıntılar için tıklayın

İşverene Zarar Veren İşçinin Hizmet Akdi Feshedilir (27.05.2024)

İşçinin; işverene ait makina, tesisat veya eşyaya 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde, işveren...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Kurumlar Vergisi Adı Altında Ek Vergi Sürekli Hale Mi Geliyor? (27.05.2024)

Yapılan açıklamaları alt alta koyalım: - Çok uluslu şirketlere dönük asgari kurumlar vergisi düzenlemesi gelecek...
ayrıntılar için tıklayın

Mehmet Şimşek: Vergi Muafiyet ve İstisnalar Gözden Geçirildi, 1-2 Hafta İçerisinde Paylaşacağız.. (24.05.2024)

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda...
ayrıntılar için tıklayın

Maden İşçilerinin Emeklilik Şartları ve SGK Bildirimleri (24.05.2024)

Madenlerdeki çalışma şartlarının ağır ve tehlikeli olmasının yanı sıra başta pnömokonyoz hastalığı olmak üzere işçi...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretsiz İzin Talebi Kabul Edilmeyen Çalışan Tazminat Talep Edebilir Mi? (24.05.2024)

İş Kanunu’nda nitelikleri belirtilen ücretsiz izinlerin, yani yasal ücretsiz izinlerin çalışanlarca talep edilmesi halinde...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Primlerinin KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesinin Avantajları (24.05.2024)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre SSK statüsünde sigortalı çalıştıran işverenlerin...
ayrıntılar için tıklayın

Geçici İş İlişkisinde Şartlar (24.05.2024)

Çalışma hayatında esas olan işverenlerin kendi çalışanları ile üretim yapmasıdır. Ancak geçici iş ilişkisi kapsamında...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hataları ve Düzeltme Yolları (23.05.2024)

Ülkemizde vergilemede vergi mükelleflerinin ödenmesi gereken vergileri hesaplayıp beyan etmeleri ve vergi dairelerinin...
ayrıntılar için tıklayın

Ev Sahipleri Dikkat!: Konuta Sınırsız Satış Vergisi Geliyor (23.05.2024)

Evini 5 yıldan sonra satanlara yüzde 40’a varan oranlarda vergi gelebilir. İki ve daha fazla konutu olanların Emlak...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Dünya Halleri – 13 (22.05.2024)

2023 yılında başladığımız görüşlerimi içeren köşe yazıma ilave olarak vergi dünyasına dair hallerimizi 2024 yılı içinde de...
ayrıntılar için tıklayın

İlişkili Kişilere Faizsiz Borç Verilmesinde Olası Vergi Konuları (22.05.2024)

Ticari faaliyetle uğraşan kişi ve kurumlar, ihtiyaçları olan kaynağı zaman zaman ortaklarından veya grup şirketlerinden...
ayrıntılar için tıklayın